VÅRA KURSER OCH UTBILDNINGAR

 

 

FILMA MED MOBILEN

Idag kan man få väldigt film med hjälp av en mobiltelefon, en mikrofon och bra ljus. Under en halvdagsutbildning utbildar vi dig som vill kommunicera professionellt med video på webb och sociala medier.

 

LÄS MER OM VÅR UTBILDNING

 

 

 

 

PRESENTATIONSTEKNIK

Behöver du, ditt team eller din organisation stärka er kommunikation och nå ut bättre med ert budskap?

Tiden är värdefull och åhörarna väntar sig mer än fullmatade powerpoint eller alldeles för långa webinar. Att tala inför andra och göra det riktigt bra är en nyckel till framgång. Ditt personliga varumärke och inte minst, ditt självförtroende stärks när du vet hur du ska göra för att fånga dina åhörare. Vi har kunskapen och verktygen att utveckla trygga och inflytelserika talare, oavsett om du möter dina lyssnare live eller via ett webinar.

LÄS MER OM VÅRA UTBILDNINGAR