Sveriges mest anlitade föreläsare

Sedan 2015 har Johan Lindahl med över 2000 genomförda föreläsningar varit en av
Sveriges mest anlitade föreläsare inom försäljning, kundnöjdhet och ledarskap.


 

BEHOV

2021 fick Framgångsrik Försäljning ett uppdrag av en kund att sätta ihop en utbildning i försäljningsteknik i 4 steg. För att maximera medarbetarnas inlärningen fanns ett behov av en digital plattform där de fysiska utbildningarna kunde varvas med digitala moduler, ett så kallat Blended Learning upplägg. Syftet var att effektivisera inlärningen så att deltagarna på ett enkelt sätt både kunde repetera det som de lärt sig samt att arbeta med övningar och reflektionsuppgifter mellan de fysiska föreläsningarna.

LÖSNING

Utifrån Framgångsrik Försäljningsidéer och textmaterial skapades 4 digitala moduler i Greatcourse kursplattform. Kursplattformen anpassades efter kunden, både till innehåll och grafisk profil för att deltagarna skulle känna sig hemma. De digitala modulerna varvades med film, text och bilder för att skapa inspirerande och varierande moduler som passade målgruppen. Även de fysiska föreläsningarna filmades för att finnas lättillgängliga för all extrapersonal att ta till sig den viktigaste informationen.

 

‹ Tillbaks till kundcase