VAD ÄR BLENDED LEARNING


Blended learning är en utbildningspedagogik där man genom en kombination av digitalt lärande och föreläsningar tillsammans med utbildaren når en större effekt av lärandet.

I en utbildning med Blended learning används tiden med utbildaren, den så kallade face to face undervisningen, till de moment som har störst nytta av att gruppen och utbildaren träffas. Övrigt innehåll som fakta och information kan deltagaren med fördel studera på en egen hand och delges istället i en eller flera kortare digitala moduler.

Låt oss ge dig ett exempel på Blended Learning

Utbildningen startas upp med en traditionell föreläsning eller workshop. Därefter får deltagarna tillgång till en onlinekurs för självstudier. Med gemensam förståelse och kunskapsbas avslutas utbildningen åter med en workshop där alla träffas. Utbildningsformen ger deltagarna flexibilitet att studera när det passar dem bäst, att enkelt kunna repetera fakta samtidigt som de får interagera med utbildare och andra deltagare. På så sätt fördjupas kunskapen.

Se kundexempel Framgångsrik Försäljning

 

 

 

 

Vi diskuterar gärna dina önskemål och berättar mer
om vad vi kan hjälpa dig med.

KONTAKTA OSS