INTERN KOMPETENSUTVECKLING

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att kunna erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling. En kunskapsplattform med ett utbud av kurser kan vara ett effektivt sätt att tillmötesgå anställdas önskemål och behov. Idag ställs det dessutom krav på att utbildningar både ska vara flexibla och lättillgängliga.

Det ska vara lätt att lära nytt

Ett sätt att möta medarbetares kunskapstörst är att erbjuda  avgränsade utbildningar i form av microkurser. Metoden kan användas framgångsrikt till olika ändamål och inom alla tänkbara ämnen. Ett exempel är att ta vara på interna förmågors spetskunskaper och se till att de sprids i organisationen genom inspirerande microkurser. Teorin bakom microlearning bygger på att när kunskap levereras i kortare segment, tydligt avgränsad och repeteras hjälper det oss att minnas och nå ett långsiktigt lärande.

SE KUNDCASE

 

 

TESTA DINA MEDARBETARES KUNSKAP


Lägg till övningsuppgifter och tester för att säkerställa medarbetarnas kunskap.  Att inkludera tester och quiz bidrar ofta till ett ökat engagemang och större motivation att ta del av den nya informationen. Efter slutfört test skapas ett diplom automatiskt till kursdeltagaren.

 

MÖJLIGGÖR REPETITION FÖR LÅNGSIKTIGT LÄRANDE


Repetition är nödvändig för långvarig kunskap. Strukturen i Greatcourse plattform är pedagogiskt upplagd och underlättar för repetition och tryggar inlärningen.

 

ETT SMART VAL FÖR ATT SPARA TID OCH PENGAR


Onlinekurser ökar flexibiliteten och tillgängligheten för kursdeltagaren samtidigt som resor och andra kostnader minskar. Dessutom kan digitala utbildningar automatisera vissa processer och avlasta ansvarig utbildare.

 

INGA GEOGRAFISKA BEGRÄNSNINGAR


Gör det möjligt för dina medarbetare att utvecklas och ta del av utbildning och information när och var det passar dem. Med vår språkmodul är det också enkelt att erbjuda kursen på flera olika språk.