LÄTT ATT LÄRA MED MICROKURSER


Vi strävar ständigt efter att lära oss något nytt. Microkurser är ett bra sätt att erbjuda både medarbetare och kunder tydligt avgränsad kunskap. Det blir enkelt och inte lika tidskrävande att ta till sig utbildningen när den serveras i små portioner. Metoden kan användas framgångsrikt till olika ändamål och inom alla tänkbara ämnen.

Varför fungerar microlearning?

Bara för att du ätit dig mätt en gång betyder det inte att du aldrig mer kommer känna hunger. Detsamma gäller faktiskt lärandet. Det kräver också påfyllning och är en konstant process. Teorin bakom microlearning bygger på att när kunskapen levereras i kortare segment, tydligt avgränsad och repeteras hjälper det oss att minnas och nå långsiktigt lärande.

Se kundexempel Saftey First

Lätt att lära med microlearning

Vi strävar ständigt efter att lära oss något nytt. Microlearning är ett bra sätt att erbjuda både medarbetare och kunder tydligt avgränsad kunskap. Det blir enkelt och inte lika tidskrävande att ta till sig utbildningen när den serveras i små portioner. Metoden kan användas framgångsrikt till olika ändamål och inom alla tänkbara ämnen.

Varför fungerar microlearning?

Bara för att du ätit dig mätt en gång betyder det inte att du aldrig mer kommer känna hunger. Detsamma gäller faktiskt lärandet. Det kräver också påfyllning och är en konstant process. Teorin bakom microlearning bygger på att när kunskapen levereras i kortare segment, tydligt avgränsad och repeteras hjälper det oss att minnas och nå långsiktigt lärande.

 

Vi hjälper er att skapa effektiva små kurser för era behov.

KONTAKTA OSS

FÖRDELAR FÖR DELTAGAREN

STÖRRE ENGAGEMANG


Flera kortare moduler som går snabbt att slutföra ökar förutsättningen att inte känna inte känna sig stressad eller uttråkad.

BÄTTRE BEHÅLLNING AV KUNSKAP


Genom att erbjuda korta moduler med varierat innehåll och som är lätta att repetera ger det förutsättningar för ett mer långsiktigt lärande.

TILLGÄNGLIGHET


Specifik kunskap finns tillgänglig precis när behovet uppstår

MINDRE
TIDSKRÄVANDE


Microkurser ligger i tiden och passar en yngre målgrupp med stor vana att söka upp relevant kunskap digitalt.

FÖRDELAR FÖR DELTAGAREN

  • Mindre tidskrävande – Passar en yngre målgrupp med stor vana att söka upp relevant kunskap digitalt.
  • Effektivitet – Ett effektivt sätt att snabbt gå från okunskap till kunskap när behovet uppstår.
  • Större engagemang – Flera kortare moduler istället för en längre utbildning ökar engagemanget och gör att deltagarna inte riskerar att bli uttråkade.
  • Bättre behållning av kunskap – Korta moduler med varierat innehåll ger förutsättningar för ett mer långsiktigt lärande.

 

FÖRDELAR FÖR ORGANISATIONEN

  • Flexibilitet – Kurserna är tillgängliga när den behövs och behöver inte anpassas efter individuella scheman.
  • Förbättrad prestation – Stärkt kompetens och nya färdigheter och leder till förbättrad prestation och ökad produktivitet.
  • Kostnadseffektivitet – Smidigt att erbjuda fler kompetensförsörjning till en lägre kostnad.
  • Sprid intern spetskompetens: Att ta vara på intern spetskompetens genom unika microkurser kan leda till anställda känna sig mer engagerade i sin roll och organisationen.