Stärker barn och ungdomar i självledarskap

Motivationslyftet är en metod i fem steg som syftar till att stärka skolans
värdegrundsarbete samt att öka ungdomars motivation och självledarskap.


 

BEHOV

Hur kan vi enkelt nå ut till både skolor och näringsliv för att stärka medarbetare i motivation och självledarskap via Jana Söderbloms konkreta och handfasta föreläsningar?
Frågan var anledningen till att Motivationslyftet tog kontakt med Greatcourse.

LÖSNING

Utifrån Jana Söderbloms föreläsningar omarbetades manus för att passa en onlinekurs. Ett flertal inspirerande filmer, där Jana med hjälp av Lightboardtekniken konkret visar modeller och verktyg togs fram av Greatcourse. I kurserna kompletteras föreläsningar med verklighetsnära övningar i syfte att få kursens viktiga budskap att fastna. Att öka medarbetares självledarskap och bidra till en bättre arbetsmiljö.
Motivationslyftet erbjuder nu onlinekurserna till både lärare och företag från sin egen kursplattform direkt länkad från sin hemsida.

SÅ HÄR SÄGER MOTIVATIONSLYFTET

”Tillsammans med Greatcourse kan vi nu möta företagsledare, medarbetares och skolpersonals önskan att i egen takt utbilda sig i mental styrka och få konkreta verktyg för att förbättra arbetsglädje, motivation och egen grundtrygghet.”

– Jana Söderberg, Motivationslyftet

 

‹ Tillbaks till kundcase