DIGITAL ONBOARDING

Onboarding är processen för att integrera nya medarbetare i organisationen och ge dem verktyg,
resurser och kunskap för att snabbt bli engagerade, trygga och produktiva.

Med en digital onboardingutbildning kan nya medarbetare ta del av information, inspirerande filmer och bilder för att bekanta sig med sin nya arbetsplats. Det skapar en härlig och välkomnande känsla. De kan även läsa på om organisationen, kulturen, ta del av policys och viktiga rutiner. Det vill säga, all samlad och viktig information som krävs för att starta en lyckad medarbetarresa.

Digital handbok
Det är mycket nytt som ska läras in men fördelen med en digital onboarding är att den också kan fungera som en digital handbok där den nyanställda enkelt kan gå tillbaks och repetera viktig information vid behov och slipper då den där känslan att behöva gå tillbaka till sin nya chef för att ställa samma fråga igen. Ett quiz är ett användbart verktyg för både medarbetare och arbetsgivare att säkerställa att lärandet har omvandlats till tillförlitlig kunskap.

Digitala onboardingkurser ser till att underlätta både för den nya medarbetaren och den ansvarige utbildaren.

Vi har fokus på era användare och hjälper er att skapa en kurs som inte bara bockas av utan är lustfylld att genomföra. 

SE KUNDCASE

 

 

SAMMA INFORMATION TILL ALLA


En digital onboarding säkerställer att den information som delas med nyanställda är den samma i hela organisationen.

 

 

LÄTT ATT REPETERA


Låt er onboarding även fungera som en handbok där alla medarbetare enkelt repetera och hitta information vid behov.

 

 

STÄRK ER FÖRETAGSKULTUR


En välplanerad och lustfylld digital onboarding bidrar till att skapa en positiv upplevelse av företaget och dess kultur.