< Hem

a
ETT VARIERAT INNEHÅLL SKAPAR INTRESSE OCH ENGAGEMANG

Hur gör man för att ta fram ett innehåll som inte bara bockas av, utan lär ut på ett smart sätt?
Människor är väldigt komplexa och samtidigt väldigt enkla. För att lära måste vi minnas och för att minnas måste vi bli berörda så att tankarna väcks och blir medvetna. I en onlinekurs, där vi inte kan läsa av energin i rummet eller fånga upp när någon behöver ställa en fråga, är det ännu viktigare att tänka på hur vi levererar vårt innehåll. Allt handlar om att göra lärandet så lätt som möjligt för alla och kanske också om att inte vara vara rädd för att bjuda in lite lekfullhet när det kommer till inlärning.

Vi hjälper er på vägen att skapa ett kreativt innehåll som inspirerar, aktiverar och får deltagare att avsluta kursen med kunskap eller insikter de tidigare inte hade.

För er som redan har ett LMS

Har ni redan en utbildningsplattform men inte tiden eller kunskapen om hur man skapar ett pedagogiskt och inspirerande innehåll till en onlineutbildning? Ja, då kan vi självklart hjälpa även er.

KONTAKTA OSS

 

Hem

a
ETT VARIERAT INNEHÅLL SKAPAR INTRESSE OCH ENGAGEMANG

Hur gör man för att ta fram ett innehåll som inte bara bockas av, utan lär ut på ett smart sätt?

Människor är väldigt komplexa och samtidigt väldigt enkla. För att lära måste vi minnas och för att minnas måste vi bli berörda så att tankarna väcks och blir medvetna. I en onlinekurs, där vi inte kan läsa av energin i rummet eller fånga upp när någon behöver ställa en fråga, är det ännu viktigare att tänka på hur vi levererar vårt innehåll. Allt handlar om att göra lärandet så lätt som möjligt för alla och kanske också om att inte vara vara rädd för att bjuda in lite lekfullhet när det kommer till inlärning.

Vi hjälper er på vägen att skapa ett matigt och pedagogiskt kursinnehåll som inspirerar, aktiverar och får deltagare att avsluta kursen med kunskap eller insikter de tidigare inte hade.

För er som redan har ett LMS

Har ni redan en kursplattform men inte tiden eller kunskapen om hur man tar fram  innehållet?
Ja då kan vi självklart hjälpa även er.

KONTAKTA OSS

 

VÅRA BÄSTA TIPS NÄR DU SKAPAR ETT KURSINNEHÅLL

Börja med målet i sikte och sätt dig i deltagarens stol.
Ett av de vanligaste misstagen är att man tar fram innehållet innan man definierat vem som är mottagare och vad målet är. Det vill säga, formulera tydligt vad deltagaren kommer ha lärt sig när kursen är över.

Skapa engagemang och variation.
Använd olika typer av media. Filmer och bilder skapar ofta känslor medan en animation förklarar och förtydligar. Aktiva moment som övningar och quiz ser också till att hålla uppe energi och fokus.

Tydliga exempel.
Vi underlättar för minnet när vi kopplar ny kunskap till ett sammanhang som mottagaren redan känner igen. Verklighetsnära exempel som är lätta för deltagaren att relatera till gör att ny information lättare fastnar.

V
V

Håll det kortfattat.
Vi behöver vara medvetna om att deltagarens tålamod och fokus är mer begränsad än när vi träffas under en fysiskt utbildning. Se till att innehållet är kortfattat och enkelt. Använd gärna ”att-tänka-på-rutor,” tydliga rubriker och underrubriker.

Använd ett vardagligt och personligt språk.
Alla går igång på bekräftelse. För att ge deltagaren känslan av att känna sig ”sedd” är språket extra viktigt. I allmänhet kan du i en onlinekurs använda ett språk som är mer ”pratigt” än om du skriver en text.

Lämna inga obesvarade frågor.
Låt en testpanel gå igenom innehållet ordentligt innan du är klar, för att säkerställa att deltagaren inte sitter med obesvarade frågor när kursen är klar.

VÅRA BÄSTA TIPS NÄR DU SKAPAR ETT KURSINNEHÅLL

Börja med målet i sikte och sätt dig i deltagarens stol.
Ett av de vanligaste misstagen är att man tar fram innehållet innan man definierat vem som är mottagare och vad målet är. Det vill säga vad kommer deltagaren ha lärt sig när kursen är över?

Skapa engagemang och variation.
Använd olika typer av media. Filmer och bilder skapar ofta känslor medan en animation förklarar och förtydligar. Aktiva moment som övningar och quiz ser också till att hålla uppe energi och fokus.

Tydliga exempel.
Vi underlättar för minnet när vi kopplar ny kunskap till ett sammanhang som mottagaren redan känner igen. Verklighetsnära exempel som är lätta för deltagaren att relatera till gör att ny information lättare fastnar.

Håll det kortfattat.
Vi behöver vara medvetna om att deltagarens tålamod och fokus är mer begränsad än när vi träffas under en fysiskt utbildning. Se till att innehållet är kortfattat och enkelt. Använd gärna ”att-tänka-på-rutor,” tydliga rubriker och underrubriker.

Använd ett vardagligt och personligt språk.
Alla går igång på bekräftelse. För att ge deltagaren känslan av att bli bekräftad är språket extra viktigt. I allmänhet kan du i en onlinekurs använda ett språk som är mer ”pratigt” än om du skriver en text.

Lämna inga obesvarade frågor.
Låt en testpanel gå igenom innehållet ordentligt innan du är klar, för att säkerställa att deltagaren inte sitter med obesvarade frågor när kursen är klar.