HUR VI LÄR OCH VARFÖR VI GLÖMMER


Människor är väldigt komplexa och samtidigt väldigt enkla. För att lära måste vi minnas. För att minnas måste vi bli berörda så att tankarna väcks och blir medvetna. Repetition är också en viktig komponent. Alla människor lär på olika sätt och under olika förutsättningar. Naturligtvis gäller samma sak på en arbetsplats och därför är det viktigt att arbetsgivaren erbjuder utbildning, kurser och information på ett varierat sätt för att det ska passa alla.

Hur fungerar du?

Vill du se en film eller behöver du att någon demonstrerar för att du ska förstå och lära. Föredrar du en exakt förklaring eller tycker du det är bättre med en målande berättelse? Eller tillhör du de som lär sig bäst genom att läsa i lugn och ro?

I en onlinekurs, där vi inte kan läsa av energin i rummet eller fånga upp när någon behöver ställa en fråga, är det ännu viktigare att tänka på att variera det innehåll vi presenterar. Dels för att omväxling aktiverar våra hjärnor och dels för att tillmötesgå allas olika preferenser för att tillgodogöra sig kunskap. Skapa en balans mellan film, text, sammanfattningar och faktarutor, diagram och inspirerande bilder. Det är bra med tester och quiz som engagerar och kräver att man tänker till och rannsakar sitt minne. Allt handlar om att göra lärandet så lätt som möjligt för alla. Var inte heller rädd för att bjuda in lite lekfullhet när det kommer till inlärning.

Hur fungerar du?

Vill du se en film eller behöver du att någon demonstrerar för att du ska förstå och lära. Föredrar du en exakt förklaring eller tycker du det är bättre med en målande berättelse? Eller tillhör du de som lär sig bäst genom att läsa i lugn och ro?

I en onlinekurs, där vi inte kan läsa av energin i rummet eller fånga upp när någon behöver ställa en fråga, är det ännu viktigare att tänka på att variera det innehåll vi presenterar. Dels för att omväxling aktiverar våra hjärnor och dels för att tillmötesgå allas olika preferenser för att tillgodogöra sig kunskap. Skapa en balans mellan film, text, sammanfattningar och faktarutor, diagram och inspirerande bilder. Det är bra med tester och quiz som engagerar och kräver att man tänker till och rannsakar sitt minne. Allt handlar om att göra lärandet så lätt som möjligt för alla. Var inte heller rädd för att bjuda in lite lekfullhet när det kommer till inlärning.

 

GLÖMSKEKURVAN


Ebbinghaus (1885) var den förste psykologen som studerade minnet på ett vetenskapligt sätt. Precis som det finns en inlärningskurva förknippad med intag av ny information och färdigheter, finns det en liknande ’glömskekurva’ som förklarar hur kunskap förloras över tid utan tillräckligt stöd och övning.

Glömskekurvan

Den typiska glömskekurvan visar att vi glömmer det mesta inom några dagar eller veckor om vi inte arbetar med att gå igenom informationen och repetera.
Utan repetition har vi efter en dag glömt 50% av det nya vi tagit in. 2 dagar senare kommer vi inte komma ihåg ens 30%. 1 vecka senare kommer siffran ligga på runt 3%.
Men, som du ser i bilden, får vi bara repetera några gånger glömmer vi inte lika lätt.

 

Ebbinghaus (1885) var den förste psykologen som studerade minnet på ett vetenskapligt sätt. Precis som det finns en inlärningskurva förknippad med intag av ny information och färdigheter, finns det en liknande ’glömskekurva’ som förklarar hur kunskap förloras över tid utan tillräckligt stöd och övning.

 

 

 

Några tips för att lyckas lära in digitalt

Bild och film för att förstå

Många har en bok från sin barndom som de fortfarande minns. Ett skäl till att vi minns är bilderna. Barnböcker är fulla av tydliga och fina bilder samt illustrationer vilket hjälper små barn att bibehålla intresset och leder till förståelse. Samma sak gäller för vuxna!

En bild säger mer än 1000 ord

En onlinekurs som kompletterar text och information med en blandning av video, ljud och bild ser till att innehållet blir mer inspirerande, tydligare och lättare att förstå och minnas.

En föreläsning eller en presentation kan bli ett antal kortare filmer. En snygg power-point med några enkla animationer kan göras om till en film tillsammans med en berättande röst.

Alla lär på olika sätt

Kanske tänker du, hur ska jag förklara så att alla förstår? Det enkla svaret är att det kan vara svårt att tillgodose alla men, genom att erbjuda ett skiftande innehåll som tilltalar olika sinnen skapar du rätt förutsättningar för att alla ska förstå. Att även erbjuda fördjupning i ämnet för de som önskar och möjlighet till repetition förbättrar villkoren ytterligare.

Att få agera och undvika passivitet är också effektivt vid kunskapsinhämtning. Vi kan konstatera att om vi bara hör, ser och läser minns vi en bråkdel av innehållet jämfört med om vi själva får göra. Tester, quiz och frågesporter är utmärkt att använda sig av för att aktivera deltagarna. Dessutom får man en avstämning om alla har förstått.

Om det är möjligt, är det bra att mötas för att kunna ställa frågor, diskutera, öva och få feedback.

Uppföljning leder till förbättring

Innebörden av din kommunikation är lika med responsen du får tillbaka.

Administratörsfunktionen i kursplattformen ger dig som ansvarig för kursen ett effektivt verktyg att stämma av hur det går för dina deltagare.

Har de påbörjat kursen? Varför har de inte slutfört hela? Hur bra har de lärt sig och vad minns de?

Att göra en utvärdering och ställa frågor för att kartlägga deltagarnas framsteg och resultat visar på engagemang och att man verkligen menar något med kursen och deltagarnas  utveckling. Svaren och datan kan användas till att förbättra kursen i framtiden.  Funktionen för uppföljning är lätt att använda och väl utvecklad i kursverktyget.

Det är kostsamt och onödigt att lära ut utan att någon lär in.

Möjliggör känslomässigt engagemang, exemplifiera och visa på sammanhang.

Händelser och exempel som ger känslor fastnar lättare. Vi underlättar för minnet när vi kopplar ny kunskap till ett sammanhang som mottagaren redan känner igen.
Filmer är ett utmärkt medel för att skapa engagemang i en digital kurs. Vill du skapa ännu mer liv och engagemang kan du låta en redigerare klippa ni externa bilder och kanske lägga på lite musik. Det är ofta värt att ägna lite tid åt att leta talande bilder och kloka citat som förstärker budskapet i kursen. Tänk också på att ge konkreta exempel både i text och film.

Repetera och variera

Var inte rädd för att återkomma till de viktigaste nyckelkunskaperna i din digitala kurs. Se till att kursinnehållet är enkelt och strukturerat, med tydliga rubriker som underlättar för deltagaren att gå tillbaka i kursen och repetera. Om du har viktig information som berättas i dina filmer, se till att information också sammanfattas i text så att kursdeltagaren  vid behov snabbt kan hitta informationen och slipper gå tillbaka och leta i filmen.

Dra ner på detaljerna

”Less is more”
Eller, träden skymmer skogen, alltså sammanhanget.
Att begränsa sig brukar vara utmaningen när man ska ta fram innehållet till sin digitala kurs. Värdera all kunskap som du vill delge deltagarna, utifrån syftet med kursen. Fråga dig själv kontinuerligt; – Är denna kunskap helt nödvändig för att nå syftet? Om svaret inte är ett klockrent JA, plocka bort.

Bestäm dig inte bara för Vad du vill lära ut, utan också Hur du gör det

Enligt David Kolbs teorier om lärandeprocessen är en viktig faktor för att människor ska lära sig och tillämpa nya kunskaper och färdigheter att de måste få möjligheten att uppleva och känna. Enbart teori fungerar inte. Först efter att vi upplevt och reflekterat kan vi ta in det vi lärt oss och få nya insikter och idéer.

Hitta sätt att variera ditt lärande så deltagaren får reflektera, känna engagemang, och få göra genom tester och reflektionsövningar. Underlätta för deltagaren att koppla den nya  kunskapen till tydliga mål i vardagen. Bäst är såklart om du som kursledare har möjlighet att följa upp resultatet en tid efter avslutad kurs.  

Var kreativ och tänk lagom ovanligt

Hitta enkla sätt för att variera Hur informationen presenteras. Kan du spela in ett poddavsnitt där deltagaren får lyssna till en intervju med en expert eller senior medarbetare? Kanske kan den digitala utbildningen varvas med att deltagaran träffas för att utbyta erfarenheter och funderingar? En digital utbildning behöver inte innehålla avancerade tekniska funktioner för att ge resultat.