KURSER I PRESENTATIONSTEKNIK

En lyckad presentation handlar om att kunna framföra ett budskap så att publiken lyssnar, förstår och känner engagemang. En förmåga som varje anställd bör ha. Vi hjälper dig/er att utveckla färdigheterna som krävs för att kunna leverera effektiva och minnesvärda presentationer.

TRESTEGSKURS  ”presentationsteknik”


För ett effektivt och långsiktigt lärande erbjuder vi ett upplägg i tre steg.

STEG 1: Vi startar kursen kursen med ett kortare seminarium live eller via Zoom och fångar också upp förväntningar och behov av träning.

STEG 2: Deltagaren får tillgång till Onlinekursen ”Så får du folk att lyssna”. Med kursen som underlag förbereder deltagarna varsin kort men för var och en relevant presentation.

STEG 3: I grupper om 4-5 personer håller deltagarna sina presentationer och får utvecklande feedback både på innehåll och framförande.

KONTAKTA OSS

 

FÖRELÄSNING  ”tala så det känns”


Innehåll:

– Skapa relevant innehåll anpassat efter dina åhörare
– Strukturera din presentation med mallen som används av TED.coms talare.
– Talarens bästa verktyg
– Inledningen som väcker nyfikenhet och avslutningen som summerar och lämnar avtryck.
– Vänd negativ stress till positiv förväntan och mod inför talaruppdragen.                                                   CCCCCCCCCCCCC

KONTAKTA OSS

 

INDIVIDUELL TRÄNING ”presentationsteknik”


Har du/ni behov av träning inför ett specifikt tillfälle eller en unik situation? Vi hjälper er hela vägen från innehåll och manus till ett tryggt, säkert och inspirerande framförande.

 

KONTAKTA OSS

 

DIGITALA KURSER


Vi erbjuder två onlinekurser där ni som företag och organisation kan ge era anställda en möjlighet att utvecklas i presentationsteknik på egen hand. De är pedagogiskt upplagda med film, text och övningar och deltagarna kan enkelt gå tillbaka och repetera och använda kursen som stöd varje gång de skapar en ny presentation. 

LÄS MER VÅRA DIGITALA KURSER