Sveriges mest spännande arbetsmiljöutbildning

Saftey First utbildar personal inom besöksnäringen i säkerhet och arbetsmiljö.
En kunskap som behövs för att hantera akuta situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.


 

BEHOV

Viktig information om Hur man ska göra när olyckan är framme gör ingen nytta när den finns undangömd i en pärm. Det var anledningen till att vi fick hjälpa Safteyfirst.

 

LÖSNING

Med ett nära samarbete tillsammans med Saftey First utgick vi från det skriftliga material som fanns. Målsättningen var att ta fram korta instruktiva onlinekurser inom Brand, Hot, Hälsa, Arbetsmiljö, Alkohol och Droger, Kris och Beredskap anpassade för en ung målgrupp. Texter skrevs om för att bli mer personliga och prata direkt till kursdeltagaren. Andra texter skrevs om till filmmanus. Greatcourse tog fram både instruktionsfilmer och filmer som skapar känsla och förståelse för hur en persons agerande kan vara avgörande när olyckan är framme.
En stor fördel att erbjuda sina kunder en onlinekurs är att kunden nu får tydlig statistik över vem som lärt vad. Varje kurs avslutas med quiz för att stämma av kunskapsinhämtning.

Utifrån Saftey First behov har Greatcourse genomgående tagit fram specialanpassade digitala lösningar i kursplattformen. Bland annat växlar användaren enkelt mellan flera språk, automatiska påminnelser skickas ut via e-mail och varje månad får Saftey First kunder automatiskt statistik över genomförda utbildningar och testresultat. Informationen från pärmen finns nu som kunskap i varje anställds huvud!

 

‹ Tillbaks till kundcase