Utbildningar för svensk besöksnäring

VisitaAkademin erbjuder företag inom alla delar av besöksnäringen kurser inom områdena
arbetsrätt, branschjuridik, ekonomi, ledarskap, marknadsföring och service.


 

BEHOV

VisitaAkademin hade sedan tidigare en läroplattform (LMS). I sin strävan att kunna erbjuda medlemmar fler onlinekurser önskades hjälp och vägledning i arbetet att ta fram ett relevant kursinnehåll och producera en onlinekurs.

GREATCOURSE LÖSNING

Med ett nära samarbete med VisitasAkademins kursutbildare började arbetet i att omvandla den fysiska kursen i Lokalhyresavtal. Utifrån kunskapen, som till stor del från början enbart fanns i utbildarens huvud och i PPT-presentationen skapades ett varierat och pedagogiskt kursinnehåll av korta filmade föreläsningar, summerande texter, quizfrågor och kom-i-håg-rutor. Onlinekursen ska också bidra till ett fördjupat lärande där deltagaren kan gå tillbaka till valda delar av all matnyttig information även efter att kursen är avslutad.

Tack vare att VisitaAkademin nu kan erbjuda den populära kursen både fysiskt och online har både medlemmar och utbildare fått en större flexibilitet. Kursen byggdes i Greatcourse kursverktyg och omvandlades därefter till en Scormfil för att kunna läggas i Visitas redan befintliga LMS.